MENÜ

Mtakszabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

CÉGNÉV: Acryl World Kft.
SZÉKHELY: 2151 Fót, Petőfi S. u. 20.
ADÓSZÁM: 23026115-2-13
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-142065
KÉPVISELI: Nagy Tímea Anna

(a továbbiakban: Társaság)

Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.

A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

Kelt: Fót, 2018.05.01.

Nagy Tímea Anna ügyvezető igazgató

0 Adatkezelési_szabályzat_céges KFT v

1_adatkerolap_szemelyes_adatok_kezelesehez KFT vegyes

1b_adatkerolap_szemelyes_adatok_kezelesehez KFT(kapcsolattartás)

2 Adatkezelési_tájékoztató_ KFT_v

3_tajekoztato_a_munkavallalo_szemelyes_adatainak_kezeleserol KFT

4_tajekoztato_alkalmassagi_vizsgalatrol KFT

5_latogatoi_tajekoztato_kamaera_alkalmazasarol KFT

6_szerzodeshez_kapcsolodo_adatkezelesi_kikotes KFT

7_jogi_szemely_kepviselok_nyilatkozata KFT

8_titoktartasi_nyilatkozat KFT

9_a_adatfeldolgozas_altalanos_szerzodesi_feltetelei_standard KFT

10_munkaszerzodesi_kikotes_adatkezelesi_szabalyzatrol KFT

adatfeldolgozoi_adatkezelesi_tevekenysegek_nyilvantartása KFT